Om oss

Vi har startet opp Puzzle fordi vi ønsker å bidra til positiv utvikling av mennesker og bedrifter gjennom den erfaring vi har i dag, samt den vi vil tilegne oss i fremtiden.

Vi ønsker også å etablere en bedrift basert på et konsept som er annerledes enn majoriteten i bransjen. Vi vil utfordre eksisterende aktører og tankesett gjennom nytenking og kreativitet – være det ”friske pustet”, de som går andre og utradisjonelle veier, og lykkes med det.

Vi er idealistiske, det legger vi ikke skjul på. Vi skal utfordre de eksisterende aktørene i markedet både når det gjelder kvalitet, nytenkning og originalitet. Vi er ambisiøse, men likevel ydmyke - vi er humørfylte, men like fullt seriøse.

Ettersom vårt hovedfokus er rettet mot servicebedrifter, ligger vår styrke i den erfaring og kunnskap vi har opparbeidet oss gjennom mange år i ulike kundeservicevirksomheter. Vi vet hvilke behov fokus på god kundeservice skaper i en organisasjon, og vi vet hvilke krav som må tilfredsstilles. Gjennom vår ”oppvekst” i arbeidslivet har vi vært så heldige å få prøve ut det meste innenfor utvikling, og vi vet derfor hva som fungerer og hva som ikke gjør det i ulike situasjoner. Dermed er vi godt rustet til å gå inn og skreddersy løsninger og konsepter for å takle utfordringer og få bukt med problemer.

Prøv oss, og du vil oppleve forbedring og varig endring! Garantert!