EFFEKTIV TIDSSTYRING I EN HEKTISK HVERDAG

God struktur i arbeidsdagen får ting gjort!

I en hektisk arbeidshverdag er tid en av de viktigste knapphetsgodene vi har. Dersom vi ønsker å lykkes med å få ting gjort er det vesentlig at vi bruker tiden mest mulig effektivt og fornuftig. I det vi kan kalle for moderne tidsstyring er vi ikke bare opptatt av å være effektive, vi må også gjøre de rette tingene.

I arbeidslivet vil det ofte være mye forskjellig å forholde seg til. Mange inntrykk, påvirkning og forventninger. Ting tar gjerne tid å fordøye, og hele tiden ønsker vi å strekke oss så langt vi kan, og gjerne enda litt lengre. Da er det viktig at det er de riktige tingene som blir gjort først, at det er de gode valgene som tas, og at vi beholder balansen.

For å bli mer effektiv i arbeidet gjelder det å finne ut hva du rent faktisk bruker tiden på – det handler om bevisstgjøring og fokus. Dette gir større bevissthet om hvor tiden forsvinner, og du blir i større grad ekspert på din egen hverdag. Det handler om å være en aktiv tidsstyrer, slik at du tar kontroll over egen hverdag og selv styrer tiden og oppgavene. Ellers mister du kontrollen og ender opp i en situasjon der du blir styrt av andre og deres oppgaver.

 

HVA VIL DELTAKERNE SITTE IGJEN MED?

 • Er bevisste på hva som er viktig for dem og hvordan de best kan prioritere, for best å kunne oppleve mestring og balanse i en hektisk hverdag.

 • Er i stand til å etablere en fornuftig struktur som skal sikre en effektiv arbeidsdag.

 • Ved bruk av gode verktøy og effektive metoder kunne utvikle, forbedre og styrke egne evner til å kunne planlegge, kontrollere og styre tidsbruken i egen arbeidshverdag.

 

   

  VI SETTER FOKUS PÅ:

  Kartlegging 

  • Hvilke mål og målsettinger har du satt deg?
  • Hvilke forventninger er stilt til deg?
  • Hvilke arbeidsoppgaver utfører du?
  • Hvilke roller har du?
  • Hvordan er nettverket ditt?

  Sortering og prioritering

  • Hva er viktig for deg, og hvorfor?
  • Hva haster mest, og hvorfor?
  • Hvordan sorterer du oppgavene dine?
  • Hvilke prioriteringer gjør du?
  • Hvem er viktig for deg?
  • Hvordan sikrer du at du etablerer en struktur i arbeidshverdagen som gjør deg effektiv?

  Dette har tidligere deltakere sagt om kurset:

  "Å gjøre de riktige prioriteringene er lett å si, men her fikk jeg konkrete og praktiske tips!"

  "Planlegg for det som er viktig - dette var en god bevisstgjøring for min del med tanke på hva som faktisk gir resultater."

  "Forventningen var vel å få en time ekstra i døgnet 🙂 Sorteringene gjør ikke bare at jeg føler jeg har fått bedre tid, men jeg stresser også mindre.."

   

  Våre kurs

  Foredrag

  Foredrag

  Vi skreddersyr foredrag etter deres ønsker.

  Kontaktinformasjon

  Kjell Morten Brendøy


  Telefon:
  915 68 975
  kjell-morten@puzzlelearning.no

  Per Morten Hjemgård


  Telefon:
  913 88 657
  per-morten@puzzlelearning.no

  © 2017 Puzzle Learning. Powered by Optima Media AS. Cookies

  © 2017 Puzzle Learning
  Powered by Optima Media AS
  Cookies