Positiv utvikling av mennesker og bedrifter

Prøv oss, og du vil oppleve forbedring og varig endring! Garantert!

Av og til er det å stoppe litt opp det mest effektive vi kan gjøre. Ta et steg til siden, se ting fra et annet ståsted, ta seg tid til å reflektere over hva vi gjør – og hva vi kan gjøre annerledes. Kanskje til og med litt bedre.

Aktuelt, nyheter og inspirasjon

Alle gode ting er 3

Alle gode ting er 3

Skal du bli god, må du fortsette å prøve, og feile, og prøve igjen. Det er dette vi må bygge en kultur rundt; det at man oppfordres til å prøve og feile. Det at man lærer og utvikler seg videre – hele tiden.

Ferrari og Krembanan

Ferrari og Krembanan

Som leder er det ditt ansvar å skape en god prestasjonskultur, en kultur preget av ambisjoner, offensiv holdning og vinnervilje. Men dette får du ikke uten å skape trygghet, samhold og en solid tillitsbase. Det er når medarbeiderne har mot til å bryte barrierer, når de våger å kaste seg utpå, når de gleder seg over andres suksess, det er da fundamentet for gode opplevelser er lagt.

Hverdagsskaperen

Hverdagsskaperen

I et samfunn i rivende utvikling blir det å tenke nytt og bryte etablerte mønstre stadig viktigere. Å bringe kreativitet og nytenking inn i hverdagen er ikke gjort i en fei, men jevnlig fokus og trening vil bygge den kompetansen som trengs. Start i dag og bli en hverdagsskaper.

Det finnes tre gode grunner for hvorfor våre kunder velger oss:

Unik formidlingsevne

Etablerer raskt et effektivt læringsrom ved at vi umiddelbart skaper komfort og trygghet.

Reell praktisk nytteverdi

Vi garanterer et praktisk produkt som gir varig endring.

Dedikert oppfølging

Ryddig, tilpasset og oppofrende oppfølging som forenkler kundens forbedringsarbeid.

Prøv oss, og du vil oppleve forbedring og varig endring! Garantert!

Vi har startet opp Puzzle fordi vi ønsker å bidra til positiv utvikling av mennesker og bedrifter gjennom den erfaring vi har i dag, samt den vi vil tilegne oss i fremtiden.

Vi ønsker også å etablere en bedrift basert på et konsept som er annerledes enn majoriteten i bransjen. Vi vil utfordre eksisterende aktører og tankesett gjennom nytenking og kreativitet – være det ”friske pustet”, de som går andre og utradisjonelle veier, og lykkes med det.
Vi er idealistiske, det legger vi ikke skjul på. Vi skal utfordre de eksisterende aktørene i markedet både når det gjelder kvalitet, nytenkning og originalitet. Vi er ambisiøse, men likevel ydmyke – vi er humørfylte, men like fullt seriøse.
Ettersom vårt hovedfokus er rettet mot servicebedrifter, ligger vår styrke i den erfaring og kunnskap vi har opparbeidet oss gjennom mange år i ulike kundeservicevirksomheter. Vi vet hvilke behov fokus på god kundeservice skaper i en organisasjon, og vi vet hvilke krav som må tilfredsstilles. Gjennom vår ”oppvekst” i arbeidslivet har vi vært så heldige å få prøve ut det meste innenfor utvikling, og vi vet derfor hva som fungerer og hva som ikke gjør det i ulike situasjoner. Dermed er vi godt rustet til å gå inn og skreddersy løsninger og konsepter for å takle utfordringer og få bukt med problemer.

Kreativ utvikling av engasjerte mennesker!

Kontaktinformasjon

Kjell Morten Brendøy


Telefon:
915 68 975
kjell-morten@puzzlelearning.no

Per Morten Hjemgård


Telefon:
913 88 657
per-morten@puzzlelearning.no

© 2017 Puzzle Learning. Powered by Optima Media AS. Cookies

© 2017 Puzzle Learning
Powered by Optima Media AS
Cookies