Tidsstyring

Tidsstyring

EFFEKTIV TIDSSTYRING I EN HEKTISK HVERDAG God struktur i arbeidsdagen får ting gjort! I en hektisk arbeidshverdag er tid en av de viktigste knapphetsgodene vi har. Dersom vi ønsker å lykkes med å få ting gjort er det vesentlig at vi bruker tiden mest mulig...
Virtuell ledelse

Virtuell ledelse

Virtuell ledelse i en digital hverdag Virtuell ledelse / fjernledelse Å være en tydelig, positiv og inspirerende leder er både krevende og utfordrende, men samtidig stimulerende, lærerikt og motiverende. Det å jobbe med mennesker for å få dem til å vokse og yte er noe...
Digital kommunikasjon

Digital kommunikasjon

Bli tydeligere i din kommunikasjon på digitale møter Er Teams, Zoom, Skype eller andre typer videokonferanser fortsatt litt skremmende? I disse dager må vi være kreative å finne nye samarbeidsmåter på som gjør at vi kan gjøre jobben vår der hvor vi til enhver tid er....