Konflikthåndtering

Dette passer kanskje for deg?

I miljøer der mennesker jobber sammen, kan det oppstå situasjoner som av de involverte oppleves som ubehagelige og truende. Forskjeller i tilnærming, atferd eller meninger kan skape spenninger og følelser som kan gi seg utslag i uenighet og frustrasjon. Dette er ofte det som danner grunnlaget for konflikter på arbeidsplassen, og som skaper situasjoner som er ressurskrevende både i et bedriftsøkonomisk og menneskelig perspektiv.

Mange vegrer seg for å bli en del av en konflikt, enten som direkte eller indirekte part – andre er mer komfortable med å ta initiativet til noe som kan utarte til en konflikt. Noen konflikter er et resultat av lang tids ulming hos de involverte, mens det i andre tilfeller kan smelle med en gang. Når vi lærer teknikker for å kjenne igjen potensielle konflikter, være mer proaktive og ikke minst lære å håndtere dem, vil vi føle større trygghet i selve konfliktsituasjonen. Dette øker sannsynligheten for en god konflikt – det vil si der hvor partene saklig kan presentere sine syn på konfliktårsaken, og hvor man gjennom god dialog kan komme frem til en løsning som er positiv for begge parter. Hele denne prosessen inneholder mange forskjellige faktorer, og det er disse vi kommer til å belyse gjennom dette kurset.

Samtidig er det viktig å være klar over at det også finnes en del positivt i det engasjementet som uenighet og meningsbrytning skaper, og at konflikter faktisk både kan være konstruktive og verdiøkende.

Etter endt kurs vil deltakerne:

 • Ha gode teknikker og verktøy for å kunne løse konflikter.
 • Ha bedre innsikt i hva som kjennetegner konflikter.
 • Ha bevissthet rundt hvordan du som leder skal fremstå i konfliktsituasjoner.
 • Utvikle ferdigheter i det å skissere løsninger for begge parter.
 • Evne å stille de riktige spørsmålene og lytte til innspill.
 • Evne å kommunisere løsninger på en konstruktiv måte.
 • Få et godt grunnlag for å være trygg i konfliktsituasjoner.

 

Dette kurset vil dekke følgende:

Effektive teknikker og verktøy for konflikthåndtering og konfliktløsning

 • Hva er en konflikt?
 • Hvordan oppstår en konflikt?
 • Hvordan går jeg som leder frem for å løse en konflikt?
 • Hvordan kan konflikter forebygges?
 • Hva kan konflikter gi av verdi?
 • Ulike metodikker for konflikthåndtering.

Underliggende elementer

 • Forskjellig oppfatning av en situasjon.
 • Intensjonen bak mobbing/trakassering.
 • Konfliktbeskrivelse – bakenforliggende årsak.
 • Mekling av konflikter – forstå spillet bedre som 3.part.

Dette har tidligere deltagere sagt om kurset:

«Utrolig bra! Nå blir det enklere å ta opp saker med andre ift. hva som er viktig for meg, uten at det blir konflikter.»

«Viktigheten av å definere spilleregler oss i mellom tar jeg med meg som det viktigste. Dernest det å bevisstgjøre og håndtere min egen frustrasjon.»

«Synes det var lærerikt å jobbe med konkrete caser som var veldig like min egen hverdag.»

 

Våre kurs

Foredrag

Foredrag

Vi skreddersyr foredrag etter deres ønsker.

Kontaktinformasjon

Kjell Morten Brendøy


Telefon:
915 68 975
kjell-morten@puzzlelearning.no

Per Morten Hjemgård


Telefon:
913 88 657
per-morten@puzzlelearning.no

© 2017 Puzzle Learning. Powered by Optima Media AS. Cookies

© 2017 Puzzle Learning
Powered by Optima Media AS
Cookies