Teamutvikling og samhandling

Hvordan utvikle velfungerende team?

Dette kurset vil sette fokus på viktigheten av team både som en effektiv prestasjonsenhet og som en solid resultatenhet. Vi vil jobbe med team både for den enkelte leder og på tvers, og sentralt i dette arbeidet er å skape en klar forståelse for viktigheten av velfungerende team og en gjennomgående helhetstankegang. I dette arbeidet vil vi blant annet dra frem en enkel teammodell, vi vil se på roller og teamsammensetning, og vi vil bevisstgjøre viktigheten av leders rolle i denne sammenhengen.

Enkle virkemidler kan gi stor effekt. Som deltaker vil du bli introdusert for en rekke nyttige og praktiske verktøy og øvelser som du og teamet ditt kan ta med dere videre. Kurset vil være preget av mange praktiske øvelser, og intensjonen med disse er både å synliggjøre effekten av enkle virkemidler, og fremheve viktigheten av samhandling og samarbeid – både i team og på tvers av avdelinger og funksjoner.

Etter endt kurs vil deltakerne:

 • Ha kunnskap om hva som skal til for å bygge velfungerende team.
 • Klart forstå verdien av samhandling på tvers.
 • Være bevisste på hva som skal til for at de skal kunne utvikle seg til å bli gode og effektive teamledere.

Dette kurset vil dekke følgende:

Fokus for kurset:

 • Hvorfor er velfungerende team og en konstruktiv helhetstankegang viktig for å lykkes?
 • Hvordan kan jeg utvikle mitt team?
 • Hva trenger jeg som leder for å bli en god teamleder?

Tema for kurset:

 • Team og gruppedynamikk i en operativ setting
 • Teamprestasjonsmodeller
 • Roller og preferanser
 • Belbins teamhjul
 • Teamledelse

Dette har tidligere deltakere sagt om kurset:

«Jo mer jeg lyttet til de andre i gruppen, jo mer ble jeg bevisst på hva jeg selv sier og gjør».

«Masse humor og energiske kursholdere gjør at alle åpner seg og bidrar med et positivt og åpent sinn. Vi har nå definert noen regler for hvordan vi skal prestere best sammen som et team – spilleregler».

«Trodde vi skulle sitte å høre på foredrag. Der tok jeg feil! Oppgavene var morsomme, og presentasjonene enda bedre».

 

 

Våre kurs

Foredrag

Foredrag

Vi skreddersyr foredrag etter deres ønsker.

Kontaktinformasjon

Kjell Morten Brendøy


Telefon:
915 68 975
kjell-morten@puzzlelearning.no

Per Morten Hjemgård


Telefon:
913 88 657
per-morten@puzzlelearning.no

© 2017 Puzzle Learning. Powered by Optima Media AS. Cookies

© 2017 Puzzle Learning
Powered by Optima Media AS
Cookies