Presentasjonsteknikk

Dette passer kanskje for deg?

Dette kurset er egnet for personer på alle nivåer som ønsker å utvikle sine ferdigheter og sin selvtillit når det gjelder det å formidle et budskap til andre.

Kurset er praktisk lagt opp, der du blant annet skal planlegge, forberede, øve og levere flere presentasjoner i en trygg treningssetting. Vi legger stor vekt på tilbakemelding som et viktig utviklingsverktøy, og på dette kurset vil du få grundige og konstruktive tilbakemeldinger på det du presterer. På denne måten ønsker vi å skape bevissthet rundt hva som gjøres bra og hva som med fordel kan forbedres for å utvikle egne ferdigheter.

Når det gjelder presentasjonene underveis i kurset, vil disse være tett knyttet opp mot din arbeidshverdag. Dette gjør vi fordi det gir best effekt å trene på det man jobber med til dagen.

Etter endt kurs vil deltakerne ha:

• Forståelse for viktigheten av god, tydelig og målrettet kommunikasjon.

• Økt bevissthet om sin personlige presentasjonsstil.

• Ferdigheter for å kunne planlegge gode og slagkraftige presentasjoner.

• Lagt grunnlaget for å kunne levere gode presentasjoner med entusiasme og overbevisning.

Dette kurset vil dekke følgende:

Innføring i ulike presentasjonsteknikker og hva som skal til for å lykkes:

 • Gjennomgang av effektive teknikker og modeller for planlegging av gode presentasjoner:
  • Hvordan forberede deg best mulig?
  • Hvordan få frem budskapet på best mulig måte?
  • Hva ønsker jeg å oppnå med presentasjonen?
 • Fokus på effektiv kommunikasjon og dialog:
  • Hvordan skape engasjement og interesse?
  • Hvordan være entusiastisk og profesjonell?
  • Hvordan argumentere med overbevisning og troverdighet?
  • Hvordan bruke kroppsspråk og stemme for å forsterke budskapet?
 • Utvikle din egen personlige stil:
  • Hva skal til for å virke sikker og trygg?
  • Hva er mine styrker og hvordan kan jeg bruke disse i presentasjonen?
  • Hva ønsker jeg å bli bedre på?

 

Dette har tidligere deltakere sagt om kurset:

«Det som var mest nyttig for meg var hvordan sette opp disposisjoner for et foredrag og tilbakemeldinger på fremføringene.»

«Først og fremst var den retorikk-metoden lett å følge, men også å kunne beherske kroppsspråket, øyekontakt og selvtillitt.»

«Det som var mest positivt var alle de praktiske oppgavene hvor vi fikk konstruktive tilbakemeldinger.»

 

Våre kurs

Foredrag

Foredrag

Vi skreddersyr foredrag etter deres ønsker.

Digital formidling i videomøter

Etter snart ett år med en annerledes hverdag kan nå mange av oss litt mer om digital kommunikasjon enn vi gjorde før. Samtidig er det en del i den virtuelle verden som fortsatt er nytt, og for mange ligger nok mye av utfordringen i å kunne sikre at alle sammen er med og at budskapet når helt frem når vi møtes digitalt. Hvordan kan vi skape gode møteplasser og optimalisere den digitale samhandlingen? Hvordan kan vi avholde møter og kurs på en engasjerende måte slik at vi opplever dem som verdiøkende bidrag i den hverdagen vi har nå.

Agenda:

 • Digitale plattformer en mulighet
 • Gjennomgang av funksjonalitet
 • Møteledelse og samhandling
 • Hvordan styre dialog og engasjement
 • Hvordan forberede sine innlegg
 • Tips og triks for å gjennomføre nettmøter
 • Deltagerne skal holde et kort innlegg
 • Personlige tilbakemeldinger på:
  • Bruk av disposisjon
  • Fremførelsen
  • Tips på hva som ville ha forsterket presentasjonen

Etter kurset vil dere

 • Ha større trygghet i å holde innlegg og presentasjoner
 • Være komfortable på den digitale plattformen
 • Fremstå som tydelig og strukturert i din kommunikasjon
 • Evne å engasjere deltagerne underveis i presentasjonen
 • Ha benyttet verktøyene og tipsene som vi presenterer i kurset

Målsetninger med kurset:

 • Bli tryggere på å bruke digitale plattformer
 • Lære å engasjere andre selv om dere ikke sitter fysisk sammen
 • Å gjennomføre korte og strukturerte møter
 • Å gi deg trygghet på at budskapet ditt når frem også i den digitale verden
 • Å utvikle ferdigheten i det å presentere ett budskap på en digital plattform

Dette kurset vil dekke følgende:

Digital kommunikasjon

 • Sette en tydelig agenda og etablere gode rammer
 • Avtale hvordan vi skal samhandle
 • Definere tydelige roller
 • Være en strukturert møteleder

Utnytte funksjonaliteten i digitale plattformer

 • Breakout rooms
 • Chat – hvordan stille spørsmål og bruke chat som flipp
 • Tavle – digital samhandling
 • Polling – hvordan samle info raskt
 • Reaksjonsknapper

Fokus på effektiv kommunikasjon og dialog

 • Grunnleggende kommunikasjon
 • Retorikk
 • Kroppsspråk
 • Hvordan skape engasjement og interesse
 • «Den antikke retorikk» modell – disposisjon og forberedelser
 • Tilbakemeldinger på praktisk fremføring

Dette har tidligere deltakere sagt om kurset:

"Det aller beste var å få personlige tilbakemeldinger på de innleggene vi holdt. Vi burde blitt flinkere til å gi hverandre feedback."

"Keep it simple - en god påminnelse om at det trenger ikke å gjøres avansert for at møtet skal bli bra!."

"Gode tips - og spesielt dette som gikk på spilleregler og møteledelse. Ellers var det mye humor og tre timer gikk fort 🙂 ."

 

Kontaktinformasjon

Kjell Morten Brendøy


Telefon:
915 68 975
kjell-morten@puzzlelearning.no

© 2017 Puzzle Learning. Powered by Optima Media AS. Cookies

© 2017 Puzzle Learning
Powered by Optima Media AS
Cookies