Forhandlingsteknikk

Dette passer kanskje for deg?

Dette kurset passer for de som ønsker å forbedre sine grunnleggende ferdigheter i forhandlingsteknikk. Målsettingen med kurset er å øke sannsynligheten for et positivt utfall i ulike forhandlingssituasjoner. Hvis du er involvert i forhandlinger med kunder, leverandører og/eller kolleger og ønsker å utvide din verktøykasse, vil dette kurset gi deg praktisk påfyll i en engasjerende, trygg og interaktiv setting. Du vil møte andre som står overfor lignende utfordringer som deg selv og sammen som en gruppe vil dere kunne utforske forskjellige måter for hvordan lykkes i forhandlinger.

Etter endt kurs vil deltakerne:

 • Kjenne til ulike forhandlingsteknikker og være i stand til å bruke disse effektivt ut fra hvilken situasjon de er i.
 • Kunne bruke kommunikasjon og argumentasjon aktivt til å lykkes i ulike forhandlingssituasjoner.
 • Være i stand til å takle stress og håndtere konflikter i krevende forhandlinger.
 • Forstå viktigheten av vinn-vinn og at forhandlingsresultatet skal oppleves som positivt av alle involverte parter.

Dette kurset vil dekke følgende:

Innføring i ulike forhandlingsteknikker og hva som skal til for å lykkes:

 • Hvordan forbereder du deg best mulig?
 • Kartlegging av interesser og forhandlingsrom
 • Alternativer og muligheter
 • Hva må du planlegge – hvilken strategi legger du opp?
 • Hvordan gjennomfører du forhandlingene – hva setter du fokus på underveis?
 • Konkurranse vs. samarbeid
 • Forhandlingsrom og merverdi

Effektiv kommunikasjon og argumentasjon:

 • Hvilken kommunikasjonsstil har du og hva skal til for å gjøre denne mest mulig effektiv?
 • Hvordan fremstår du i forhandlingssituasjonen – hvilket kroppsspråk og stil vektlegger du?
 • Hvilken forhandlingstype er du?

Stress og konflikthåndtering:

 • Hvordan håndterer du konflikter slik at utfallet blir positivt for alle parter?
 • Hvordan takler du best situasjoner der du stresses og blir presset?

Fokus på vinn-vinn for de involverte i forhandlinger:

 

 • Hvorfor er det viktig å oppnå et resultat som er positivt for alle parter?
 • Hvordan går du frem for sikre at forhandlingene ender i en vinn-vinn-situasjon?

Dette har tidligere deltakere sagt om kurset:

«Det mest nyttige har vært å få et knippe verktøy som jeg kan benytte i framtidige forhandlingssituasjoner.»

«Gjennomgangen av hvordan man forbereder seg til forhandlinger, hvilke verktøy man kan bruke, og prosessen frem mot forhandling tar jeg med meg som det mest nyttige.»

«Det mest nyttige for meg var selve prosessen, forhandlingstyper, interessekart, kommunikasjon og ikke minst alle øvelsene.»

Våre kurs

Foredrag

Foredrag

Vi skreddersyr foredrag etter deres ønsker.

Digital formidling i videomøter

Etter snart ett år med en annerledes hverdag kan nå mange av oss litt mer om digital kommunikasjon enn vi gjorde før. Samtidig er det en del i den virtuelle verden som fortsatt er nytt, og for mange ligger nok mye av utfordringen i å kunne sikre at alle sammen er med og at budskapet når helt frem når vi møtes digitalt. Hvordan kan vi skape gode møteplasser og optimalisere den digitale samhandlingen? Hvordan kan vi avholde møter og kurs på en engasjerende måte slik at vi opplever dem som verdiøkende bidrag i den hverdagen vi har nå.

Agenda:

 • Digitale plattformer en mulighet
 • Gjennomgang av funksjonalitet
 • Møteledelse og samhandling
 • Hvordan styre dialog og engasjement
 • Hvordan forberede sine innlegg
 • Tips og triks for å gjennomføre nettmøter
 • Deltagerne skal holde et kort innlegg
 • Personlige tilbakemeldinger på:
  • Bruk av disposisjon
  • Fremførelsen
  • Tips på hva som ville ha forsterket presentasjonen

Etter kurset vil dere

 • Ha større trygghet i å holde innlegg og presentasjoner
 • Være komfortable på den digitale plattformen
 • Fremstå som tydelig og strukturert i din kommunikasjon
 • Evne å engasjere deltagerne underveis i presentasjonen
 • Ha benyttet verktøyene og tipsene som vi presenterer i kurset

Målsetninger med kurset:

 • Bli tryggere på å bruke digitale plattformer
 • Lære å engasjere andre selv om dere ikke sitter fysisk sammen
 • Å gjennomføre korte og strukturerte møter
 • Å gi deg trygghet på at budskapet ditt når frem også i den digitale verden
 • Å utvikle ferdigheten i det å presentere ett budskap på en digital plattform

Dette kurset vil dekke følgende:

Digital kommunikasjon

 • Sette en tydelig agenda og etablere gode rammer
 • Avtale hvordan vi skal samhandle
 • Definere tydelige roller
 • Være en strukturert møteleder

Utnytte funksjonaliteten i digitale plattformer

 • Breakout rooms
 • Chat – hvordan stille spørsmål og bruke chat som flipp
 • Tavle – digital samhandling
 • Polling – hvordan samle info raskt
 • Reaksjonsknapper

Fokus på effektiv kommunikasjon og dialog

 • Grunnleggende kommunikasjon
 • Retorikk
 • Kroppsspråk
 • Hvordan skape engasjement og interesse
 • «Den antikke retorikk» modell – disposisjon og forberedelser
 • Tilbakemeldinger på praktisk fremføring

Dette har tidligere deltakere sagt om kurset:

"Det aller beste var å få personlige tilbakemeldinger på de innleggene vi holdt. Vi burde blitt flinkere til å gi hverandre feedback."

"Keep it simple - en god påminnelse om at det trenger ikke å gjøres avansert for at møtet skal bli bra!."

"Gode tips - og spesielt dette som gikk på spilleregler og møteledelse. Ellers var det mye humor og tre timer gikk fort 🙂 ."

 

Kontaktinformasjon

Kjell Morten Brendøy


Telefon:
915 68 975
kjell-morten@puzzlelearning.no

© 2017 Puzzle Learning. Powered by Optima Media AS. Cookies

© 2017 Puzzle Learning
Powered by Optima Media AS
Cookies