Konflikter blir ikke borte av seg selv – de vokser!

I følge arbeidsmiljøloven har lederen undersøkelsesplikt om det foreligger en klage eller om lederen selv har opplevd eller har sterk mistanke om negativ atferd. Uavhengig av hvem som har ansvaret så handler det om å ta tak i de forholdene som man opplever som uønsket og jobbe målrettet med å bygge positive prestasjonsteam gjennom proaktivitet!

Vi kan hjelpe dere med følgende:

Arbeidsmiljøprosjekt

• Etablere en styringsgruppe og definere en prosess for håndtering
• Gjennomføre en kvalitativ arbeidsmiljøundersøkelse
• Utarbeide en statusrapport med forslag til tiltak
• Operasjonalisering av tiltakene – sikre gjennomføring, støtte og styring

Konflikthåndteringskurs som vil gi deg:

• Gode teknikker og verktøy for å kunne løse konflikter
• Innsikt i hva som kjennetegner konflikter
• Bevissthet rundt hvordan du som leder skal fremstå i konfliktsituasjoner
• Ferdigheter i det å skissere løsninger for begge parter
• Evne til å stille de riktige spørsmålene og lytte til innspill
• Evne til å kommunisere løsninger på en konstruktiv måte
• Godt grunnlag for å være trygg i konfliktsituasjoner

Har du noen gang gruet deg til å gå på jobb?
Eller har du mistanke om at en kollega ikke har det helt greit på jobben?
Vi har alle opplevd at vi kan ha et anstrengt forhold til enkelte personer og at det kan gjøre hverdagen vanskelig.
Men, det behøver ikke å være slik.
Alle ønsker å trives!

Når alt klaffer er vi konger og dronninger!
Når vi er i ”flytsonen” så klaffer alt! Vi trives med kollegaene, oppgavene er positivt utfordrende og vi opplever å levere resultater som betyr noe. Lysten og motivasjonen til å stå på er tilstede nesten døgnet rundt.
Vi har det gøy!

Av og til kan du ha lyst til å stikke hodet i sanden
Men, slik er det ikke for alle. Enkelte ganger så er det noe som skurrer i maskineriet og da bytter alle følelsene og aktivitetene fortegn. Lyst blir bekymring og motivasjon blir frustrasjon. Hva som er årsaken kan ofte være vanskelig å sette fingeren på, men det er noe som ikke stemmer.

Arbeidsmiljøet er viktig for at kollegaer skal prestere godt sammen. Og vi tror at alle har et grunnleggende ønske om at vi skal trives når vi omgås hverandre.

Den dagen jeg skjønte hva ledelse var
Jeg husker noen år tilbake da jeg var mellomleder og startet dagen sammen med min egen leder over en kaffe. Så sier jeg; ”I dag håper jeg det ikke blir noen uregelmessigheter og at alt går etter planen.”
”Hva?”, responderte min leder, ”det er jo jobben din å håndtere det som ikke går som planlagt, det er jo derfor du er leder.” ”Og det er jo det som gjør denne jobben spennende.”

Flere aktuelle saker

Alle gode ting er 3

Alle gode ting er 3

Skal du bli god, må du fortsette å prøve, og feile, og prøve igjen. Det er dette vi må bygge en kultur rundt; det at man oppfordres til å prøve og feile. Det at man lærer og utvikler seg videre – hele tiden.

Ferrari og Krembanan

Ferrari og Krembanan

Som leder er det ditt ansvar å skape en god prestasjonskultur, en kultur preget av ambisjoner, offensiv holdning og vinnervilje. Men dette får du ikke uten å skape trygghet, samhold og en solid tillitsbase. Det er når medarbeiderne har mot til å bryte barrierer, når de våger å kaste seg utpå, når de gleder seg over andres suksess, det er da fundamentet for gode opplevelser er lagt.

Hverdagsskaperen

Hverdagsskaperen

I et samfunn i rivende utvikling blir det å tenke nytt og bryte etablerte mønstre stadig viktigere. Å bringe kreativitet og nytenking inn i hverdagen er ikke gjort i en fei, men jevnlig fokus og trening vil bygge den kompetansen som trengs. Start i dag og bli en hverdagsskaper.

Kontaktinformasjon

Kjell Morten Brendøy


Telefon:
915 68 975
kjell-morten@puzzlelearning.no

© 2017 Puzzle Learning. Powered by Optima Media AS. Cookies

© 2017 Puzzle Learning
Powered by Optima Media AS
Cookies