Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøprosjekter

 

Godt arbeidsmiljø er ikke flaks, det er et resultatet av målrettet arbeid!

Alle bør kunne glede seg til å gå på jobb!

 • Konflikter som ikke blir håndtert forsvinner ikke, men eskalerer.
 • Konflikter mellom to parter påvirker nesten alltid også en unnskyldig tredjepart.
 • Konflikter kan få et postivit utfall om de håndteres riktig.
 • «Usynlige» konflikter er mer synlige enn vi tror – både internt og ekstent.
 • Vi må ikke lete etter en skyldig part, men fokusere på en løsning!

 

Elementer som vi håndterer i arbeidsmiljøprosjkter kan være:

 

 • Proaktive aktiviteter for å utvikle et konstrukivt arbeidsklima
 • Beskrive spilleregler som styrer våre forventninger til hverandre
 • Arbeidsmiljøundersøkelser som gir dere en objektiv situasjonsbeskrivelse
 • Metodikk og proseyrer for å håndtere konflikuter og frusjtrasjon i hverdagsssituasjoner

Beskrivelse av en arbeidsmiljøprosessen er:

1. Innledende samtaler

En første samtale med kunder hvor vi har en gjensidig presentasjon.

Vi vil utføre en grundig behovsanalyse for å få et innblikk i hvordan situasjonen oppleves og hvilket resultat man ønsker å oppnå.

Basert på denne uforpliktende samtalen vil vi utarbeide et forslag og tilbud til hvordan vi vil løse en potensiell case.

2. Etablere styringsgruppe – prosjekteier – mandat

I arbeidsmiljøundersøkelser er det ofte mange interessenter som for eksempel direkte involverte parter, HR, ledere, andre ansatte og fagforeninger. Det kan derfor være hensiktsmessig å etablere styringsgrupper som vil:

 • Beslutte gjennomføring av et program
 • Være ambassadører inn mot de ulike delene av organisasjonen.
 • Være med på å utarbeide og beslutte tiltak i prosessen
 • Håndtere og behandle de innspillene som kommer fra organisasjon

3. Informasjonsmøte

Gi informasjon om hensikt med det arbeidet vi skal gjøre og skape en forståelse for det arbeidet/prosessen som skal starte:

 • Generell informasjon på alle møte
 • Avklaring av involvering og innspill
 • Svare på spørsmål og håndtere bekymringer

4. Analysefase – intervjuer

Primærundersøkelse:

Utarbeidelse av intervjuskjema

Utarbeide plan for gjennomføring av interjuer

Gjennomføre intervjuer

Sekundærdata som foreligger vil evt. bli brukt i analysedelen og utarbeidelse av rapporten.

5. Arbeidsmiljørapporten

Rapportene oppsummerer primær og sekundærundersøkelser i analysefasen og inneholder:

 • En objektiv situasjonsbeskrivelse
 • Tendenser og beskrivelser av utfordringer
 • Forslag til aktiviteter videre

6. Rapportering og status

Møte med oppdragsgiver – evt. styringsgruppen hvor vi gjennomgår og adresserer de tendensene som har kommet frem i rapporten.

7. Gjennomføre evt. tiltak basert på rapporten

Det utarbeidet et konkret forslag til videre prosess basert på funnene i rapporten og ønsket målsetning. Dette forslaget behandles i styringsgruppen og besluttes evt. gjennomført. Det vil i den videre prosessen gjennomføres status, rapportering og utviklingsmøter/samlinger.

8. Evaluering

Avslutningsvis etter ent program vil vi gjennomføre et evalueringsmøte for å sikre implementering og videre gjennomføring av besluttete aktiviteter.

Videre det vil det være gode innspill og erfaringer og gjøre en god evaluering av selve prosessen.

Våre kurs

Foredrag

Foredrag

Vi skreddersyr foredrag etter deres ønsker.

Kontaktinformasjon

Kjell Morten Brendøy


Telefon:
915 68 975
kjell-morten@puzzlelearning.no

Per Morten Hjemgård


Telefon:
913 88 657
per-morten@puzzlelearning.no

© 2017 Puzzle Learning. Powered by Optima Media AS. Cookies

© 2017 Puzzle Learning
Powered by Optima Media AS
Cookies