Strategiprosesser

Strategiprosesser

I en hektisk hverdag slites vi ofte mellom daglig drift på den ene siden, og behovet for stadig utvikling av virksomheten og dens medarbeidere på den andre siden. Hensynet til kundenes forventninger, strategiske valg og markedsmessige endringer er en evig runddans, der evnen til å foreta effektive prioriteringer er helt avgjørende. Derfor er det så viktig at de utviklings- og prosessløp som iverksettes er riktige, viktige og effektive.

Helt sentralt i virksomheters grad av suksess ligger deres evne til å planlegge gode strategiske løp. I en hektisk operativ hverdag er det krevende å løfte blikket og se fremover. Men det må gjøres. Å ikke lykkes i å planlegge i det lange løp, vil medføre at man heller ikke lykkes på kort sikt.

Vi vet hva som kreves for å være god på strategisk jobbing. Vi har vært på begge sider; både i lederroller der vi har måttet planlegge fremover, og som rådgivere og fasilitatorer for flere store og små bedrifter. Vi vet hvor viktig det er at dette blir gjort skikkelig, og at sluttproduktet både er av høy kvalitet, er relevant, gjennomførbart og (ikke minst) kommuniserbart. Å legge et løp som involverer hele organisasjonen, som skaper engasjement og eierskap, er noe vi fokuserer sterkt på. En strategi skal være levende og dynamisk, og ikke bare noen ord på glanset papir nederst i en skuff. Vi sikrer effektiv gjennomføring av deres strategiprosess fra begynnelse til slutt.

Med vår erfaring og kunnskap er vi overbevist om at vi kan være en aktiv og positiv bidragsyter til at dere lykkes i deres strategiarbeid!

Våre kurs

Foredrag

Foredrag

Vi skreddersyr foredrag etter deres ønsker.

Kontaktinformasjon

Kjell Morten Brendøy


Telefon:
915 68 975
kjell-morten@puzzlelearning.no

Per Morten Hjemgård


Telefon:
913 88 657
per-morten@puzzlelearning.no

© 2017 Puzzle Learning. Powered by Optima Media AS. Cookies

© 2017 Puzzle Learning
Powered by Optima Media AS
Cookies