VEKST-programmet

VEKST-programmet

Når mennesker ønsker å vokse.

Programmet har som hensikt å skape en utviklingsarena for medarbeidere i organisasjonen som er dyktige og som man ønsker å beholde og utvikle. Gjennom programmet vil deltakerne oppleve en utvikling som vil gjøre dem enda mer skikket til å ta på seg større oppgaver og utfordringer i fremtiden, samtidig som de vil oppleve dette som et attraktivt og verdifullt karrieresteg.

VEKST er et praktisk orientert utviklingsprogram som setter store krav til deltakerne når det gjelder aktiv deltakelse, mot og engasjement. Programmet er modulbasert med intensive samlinger, der deltakerne vil bli utfordret til å praktisere sin nyvunne kunnskap i et aktivt, men trygt læringsmiljø.

VEKST står for Vidsyn, Engasjement, Kompetanse, Styrke og Troverdighet, og programmet har blitt designet nettopp med dette for øyet. Programmet består i utgangspunktet av fem moduler:

 • Strategen
 • Treneren
 • Pådriveren
 • Lagbyggeren
 • Nytenkeren

Alle virksomheter som ønsker å gjennomføre VEKST-programmet vil få et eget program skreddersydd for de behov de ønsker å dekke. Vi bruker mye tid før oppstart på å få på plass et program som skal gi størst mulig verdi, både for deltakerne og for organisasjonen.

Modulene tar for seg elementer som grunnleggende lederskap, forretningsforståelse, kreativ prosessledelse, coaching, teamutvikling, effektiv kommunikasjon og endringsledelse. Den enkelte modul går over to til tre intensive dager, der den praktiske tilnærmingen står i sentrum. Korte økter med teori blir avløst av praktiske oppgaver og aktiviteter, noe som utfordrer deltakerne og som gir dem en unik treningsarena.

Gjennom tilrettelagt vekst og utvikling av dyktige medarbeidere er målet å skape ressurspersoner og fremtidige ledere i en ambisiøs og fremtidsrettet organisasjon.

 

Våre kurs

Foredrag

Foredrag

Vi skreddersyr foredrag etter deres ønsker.

Digital formidling i videomøter

Etter snart ett år med en annerledes hverdag kan nå mange av oss litt mer om digital kommunikasjon enn vi gjorde før. Samtidig er det en del i den virtuelle verden som fortsatt er nytt, og for mange ligger nok mye av utfordringen i å kunne sikre at alle sammen er med og at budskapet når helt frem når vi møtes digitalt. Hvordan kan vi skape gode møteplasser og optimalisere den digitale samhandlingen? Hvordan kan vi avholde møter og kurs på en engasjerende måte slik at vi opplever dem som verdiøkende bidrag i den hverdagen vi har nå.

Agenda:

 • Digitale plattformer en mulighet
 • Gjennomgang av funksjonalitet
 • Møteledelse og samhandling
 • Hvordan styre dialog og engasjement
 • Hvordan forberede sine innlegg
 • Tips og triks for å gjennomføre nettmøter
 • Deltagerne skal holde et kort innlegg
 • Personlige tilbakemeldinger på:
  • Bruk av disposisjon
  • Fremførelsen
  • Tips på hva som ville ha forsterket presentasjonen

Etter kurset vil dere

 • Ha større trygghet i å holde innlegg og presentasjoner
 • Være komfortable på den digitale plattformen
 • Fremstå som tydelig og strukturert i din kommunikasjon
 • Evne å engasjere deltagerne underveis i presentasjonen
 • Ha benyttet verktøyene og tipsene som vi presenterer i kurset

Målsetninger med kurset:

 • Bli tryggere på å bruke digitale plattformer
 • Lære å engasjere andre selv om dere ikke sitter fysisk sammen
 • Å gjennomføre korte og strukturerte møter
 • Å gi deg trygghet på at budskapet ditt når frem også i den digitale verden
 • Å utvikle ferdigheten i det å presentere ett budskap på en digital plattform

Dette kurset vil dekke følgende:

Digital kommunikasjon

 • Sette en tydelig agenda og etablere gode rammer
 • Avtale hvordan vi skal samhandle
 • Definere tydelige roller
 • Være en strukturert møteleder

Utnytte funksjonaliteten i digitale plattformer

 • Breakout rooms
 • Chat – hvordan stille spørsmål og bruke chat som flipp
 • Tavle – digital samhandling
 • Polling – hvordan samle info raskt
 • Reaksjonsknapper

Fokus på effektiv kommunikasjon og dialog

 • Grunnleggende kommunikasjon
 • Retorikk
 • Kroppsspråk
 • Hvordan skape engasjement og interesse
 • «Den antikke retorikk» modell – disposisjon og forberedelser
 • Tilbakemeldinger på praktisk fremføring

Dette har tidligere deltakere sagt om kurset:

"Det aller beste var å få personlige tilbakemeldinger på de innleggene vi holdt. Vi burde blitt flinkere til å gi hverandre feedback."

"Keep it simple - en god påminnelse om at det trenger ikke å gjøres avansert for at møtet skal bli bra!."

"Gode tips - og spesielt dette som gikk på spilleregler og møteledelse. Ellers var det mye humor og tre timer gikk fort 🙂 ."

 

Kontaktinformasjon

Kjell Morten Brendøy


Telefon:
915 68 975
kjell-morten@puzzlelearning.no

© 2017 Puzzle Learning. Powered by Optima Media AS. Cookies

© 2017 Puzzle Learning
Powered by Optima Media AS
Cookies