VEKST-programmet

VEKST-programmet

Når mennesker ønsker å vokse.

Programmet har som hensikt å skape en utviklingsarena for medarbeidere i organisasjonen som er dyktige og som man ønsker å beholde og utvikle. Gjennom programmet vil deltakerne oppleve en utvikling som vil gjøre dem enda mer skikket til å ta på seg større oppgaver og utfordringer i fremtiden, samtidig som de vil oppleve dette som et attraktivt og verdifullt karrieresteg.

VEKST er et praktisk orientert utviklingsprogram som setter store krav til deltakerne når det gjelder aktiv deltakelse, mot og engasjement. Programmet er modulbasert med intensive samlinger, der deltakerne vil bli utfordret til å praktisere sin nyvunne kunnskap i et aktivt, men trygt læringsmiljø.

VEKST står for Vidsyn, Engasjement, Kompetanse, Styrke og Troverdighet, og programmet har blitt designet nettopp med dette for øyet. Programmet består i utgangspunktet av fem moduler:

  • Strategen
  • Treneren
  • Pådriveren
  • Lagbyggeren
  • Nytenkeren

Alle virksomheter som ønsker å gjennomføre VEKST-programmet vil få et eget program skreddersydd for de behov de ønsker å dekke. Vi bruker mye tid før oppstart på å få på plass et program som skal gi størst mulig verdi, både for deltakerne og for organisasjonen.

Modulene tar for seg elementer som grunnleggende lederskap, forretningsforståelse, kreativ prosessledelse, coaching, teamutvikling, effektiv kommunikasjon og endringsledelse. Den enkelte modul går over to til tre intensive dager, der den praktiske tilnærmingen står i sentrum. Korte økter med teori blir avløst av praktiske oppgaver og aktiviteter, noe som utfordrer deltakerne og som gir dem en unik treningsarena.

Gjennom tilrettelagt vekst og utvikling av dyktige medarbeidere er målet å skape ressurspersoner og fremtidige ledere i en ambisiøs og fremtidsrettet organisasjon.

 

Våre kurs

Foredrag

Foredrag

Vi skreddersyr foredrag etter deres ønsker.

Kontaktinformasjon

Kjell Morten Brendøy


Telefon:
915 68 975
kjell-morten@puzzlelearning.no

Per Morten Hjemgård


Telefon:
913 88 657
per-morten@puzzlelearning.no

© 2017 Puzzle Learning. Powered by Optima Media AS. Cookies

© 2017 Puzzle Learning
Powered by Optima Media AS
Cookies