Virtuell ledelse i en digital hverdag

Virtuell ledelse / fjernledelse

Å være en tydelig, positiv og inspirerende leder er både krevende og utfordrende, men samtidig stimulerende, lærerikt og motiverende. Det å jobbe med mennesker for å få dem til å vokse og yte er noe som krever fokus, tilstedeværelse og god humankompetanse. Det å se medarbeiderne dine og legge til rette for vekst og gode prestasjoner på en best mulig måte er det viktigste du gjør som leder.

Vår verden har utviklet seg i en digital retning og stadig flere medarbeidere jobber ikke fysisk sammen på den samme arbeidsplassen. Du som leder må forholde deg til mennesker som jobber sammen med både geografisk, språklig og kulturell avstand, noe som stiller nye krav til lederskapet. Virtuell ledelse eller fjernledelse blir stadig mer aktuelt for stadig flere ledere, noe som betyr at det må bygges ny kompetanse innenfor bruken av ulike digitale verktøy for å kunne henge med i utviklingen. I tillegg må lederskapet tilpasses en digital hverdag, der kravene og forventningene endrer seg fra det tradisjonelle lederskapet ansikt-til-ansikt på den fysiske arbeidsplassen.

I disse dager er dette blitt høyaktuelt, og som ledere har vi måttet snu oss rundt og gjøre gode valg for å tilpasse oss den nye hverdagen på en god måte. Som i alt annet handler det om mestring, og dette kurset vil gi deltakerne påfyll som både vil sikre forståelse for egen rolle, og som vil gi økt kunnskap for hva som skal til for å kunne utøve godt virtuelt lederskap.

Etter endt kurs vil deltakerne:

• Ha forståelse for hva som er nytt i ditt digitale univers.

• kunne gjøre en teamanalyse og tilpasse individuelle aktiviteter.

• Utvikle medarbeiderne basert på situasjonsbestemtledelse.

• Ha definert utviklingsaktiviteter for sin egen del.

Følgende tema vil dekkes i dette kurset:

 • Inspirasjonsledelse
  • Hvordan stå frem som en positiv rollemodell og inspirere dine medarbeidere til å bli og være topp motiverte?
 • Situasjonsbestemt ledelse
  • Hvordan sikre at du best matcher din lederstil med den situasjonen du til enhver tid står i?
 • Delegering og ansvarliggjøring
  • Hvordan delegere viktige oppgaver på en slik måte at medarbeiderne føler ekte eierskap og tar 100 % ansvar?
 • Effektiv teamledelse
  • Forstå hva som er viktig når det gjelder å få teamet og dets medlemmer til å jobbe sammen på best mulig måte.
 • Prestasjonsledelse
  • Hvordan bruke tiden mest mulig effektivt for å sikre at hver medarbeider til enhver tid er i stand til å prestere best mulig.

 

Vår verden utvikler seg i en digital retning og stadig flere medarbeidere jobber ikke fysisk sammen på den samme arbeidsplassen. Du som leder må forholde deg til mennesker som jobber sammen med både geografisk, språklig og kulturell avstand, noe som stiller nye krav til lederskapet. Dette 3 timers kurset vil gi økt kunnskap for hva som skal til for å kunne utøve godt virtuelt lederskap. 

 

Dette har tidligere deltakere sagt om kurset:

«Det vi lærte på dette kurset kan vi bruke både i den digitale og den fysiske hverdagen. Interessante bevisstgjøringer rundt hva som er nytt i mitt digitale univers.»

«Veldig fint å få med seg verktøy som er lett å ta i bruk. All endring starter med meg selv!.»

«Bra gjennomført – tre timer gikk alt for fort. Gleder meg til å ta grep allerede i morgen.»

 

Våre kurs

Foredrag

Foredrag

Vi skreddersyr foredrag etter deres ønsker.

Kontaktinformasjon

Kjell Morten Brendøy


Telefon:
915 68 975
kjell-morten@puzzlelearning.no

Per Morten Hjemgård


Telefon:
913 88 657
per-morten@puzzlelearning.no

© 2017 Puzzle Learning. Powered by Optima Media AS. Cookies

© 2017 Puzzle Learning
Powered by Optima Media AS
Cookies